• Dbáme na vysokou kvalitu našich produktů
  • Zaměstnáváme odborníky na problematiku v daném oboru
  • Všechny naše výrobky splňují přísná kritéria
  • Používáme komponenty od výrobců renomovaných značek
  • Zajišťujeme rychlý a spolehlivý servis

Zaměření

Oblasti působení

car industry

Automobilový průmysl

electro industry

Elektrotechnický průmysl

doza3

Plastikářský průmysl

pharma industry

Zdravotnický průmysl

Realizace

Výběr z našich realizovaných projektů

Automatická montážní linka na montáž přístrojových krabic

Takt 4-12 s dle typu výrobku. Navrženo pro 3 směnný nepřetržitý provoz. Základní rozměry 7 x 4 m.   Plně automatická linka s automatickým vstupem všech komponent zajištěným vibračními podavači v potřebném výkonu pro daný typ výrobku. Výrobní operace prováděné na lince jsou: zakládání dílů šroubování, potisk. Jsou zde využity vlastní šroubovací mechanismy vyvinuté MMT, orientace dílů pomocí kamer, k manipulaci a zakládání dílů jsou použity pneumatické manipulátory, servomanipulátory a scara roboti Omron. Jedná se o postupnou montáž na paletkovém dopravníkovém systému Montech LTE.

Manipulační automaty řady R

Jedná se o manipulační automat ke vstřikovacímu lisu. Zařízení vyrábíme ve dvou variantách tj. s „horkým“ a „studeným“ vtokem.   Na strojích se kompletují iniciátory do airbagů vozidel.   U obou variant se jedná o plně automatický stroj, do kterého vstupují dva díly – plastový kalíšek a podsestava (squib). Obsluha pouze doplňuje díly do kruhových podavačů a kontroluje hotovou produkci.   Zařízení je navrženo na poměrně velký počet variant a rozměrů vstupních dílů (rozsah výšky squibů od 4 mm do 18 mm =˃ desítky variant).   Squiby jsou na vstupu pomocí kamery orientovány podle tvaru pinů. Piny jsou kalibrovány (rozteč a prostorová souosost) v kalibračním přípravku, do kterého jsou zasunovány do přesně definované hloubky, což zajišťuje lineární motor.   Při zakládání squibů do formy (zasunují se piny do otvorů ve formě) bylo nutné zajistit vysokou přesnost při založení a to z důvodu možného snadného poškození povrchu pinu (piny jsou pozlaceny).   Je nutné dodržet opakovanou přesnost v 0,01mm. Po založení dílů do vstřikovací formy je kontrolována pozice založení laserovým měřidlem.   U varianty s „horkým“ vtokem zařízení manipuluje částmi vstřikovací formy (lžíce), do které se zakládají díly a která je předehřátá na provozní teplotu (80 – 110 oC). Z tohoto důvodu je lžíce v různých pozicích ve stroji temperována. Zařízení pracuje v taktu 25 s/8 ks.   Vzhledem k charakteru zpracovávaných dílů – squiby jsou naplněny výbušnou směsí je u tohoto zařízení věnován zvláštní důraz na bezpečnostní prvky.    Stroj je vyroben na nepřetržitý provoz 24/7.

Montážní linka termostatu

Montáž termostatů do automobilů BMW provádí poloautomatická linka, kterou jsme navrhli a vyrobili. Zařízení se skládá z osmi stanic a je připraveno na montáž dvou typů termostatu. Díly, které nebylo možné podávat automaticky, zakládá operátor na paletku (poka yoke). Přítomnost dílů je kontrolována kamerou a následně transportována pomocí dopravníků do jednotlivých montážních a testovacích modulů. Ve všech montážních modulech využíváme 6-ti osé roboty. Součástí montáže je automatická montáž Aktuátoru, který slouží k ovládání ventilu termostatu. V závěrečné fázi je díl pomocí testů těsnosti a průtoku testován kalibrovanými přístroji (automatické měření kvality). Všechny moduly disponují ovládacími a servisními panely. O hlavní řízení se stará PC, které vyhodnocuje jednotlivé testy těsnosti, průtoku a proudové charakteristiky Aktuátoru. V závěrečné fázi jsou díly označeny laserem (DMC). K vyrobenému dílu jsou všechny naměřené hodnoty automaticky zapisovány do centrální databáze. Celé zařízení je vyrobeno v provedení ESD a pracuje v taktu 38s/1ks.

Reference

Zákazníci, partneři, dodavatelé a distributoři